Mở tài khoản trực tuyến EKYC

Bắt đầu kế hoạch đầu tư ngay hôm nay

Để bắt đầu đăng ký, vui lòng chuẩn bị:
1. CMND hoặc CCCD còn hiệu lực theo quy định.
2. Máy tính hoặc Điện thoại có Camera.
3. Điện thoại di động để nhận mã xác thực OTP xác nhận hợp đồng.
* Trình duyệt khuyến nghị: Chrome, Firefox (Window/Android/MacOS version 10.0.0 trở lên)
* Hướng dẫn mở tài khoản Chứng khoán qua eKYC xem tại đây

Quý khách vui lòng nhập chính xác các trường thông tin sau đây:

Lưu ý: Viết đầy đủ, có dấu Họ và Tên trên CMND/CCCD

CMND/CCCD Mặt trước

CMND/CCCD Mặt sau

Xác thực khuôn mặt

Hệ thống đang xác thực...

* Để xác thực thông tin khách hàng qua hình ảnh, quý khách vui lòng chụp ảnh khuôn mặt
* Thiết bị có Camera và gương mặt của quý khách cần phải xuất hiện trong ảnh
* Trang phục lịch sự

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Bằng việc lựa chọn các sản phẩm dịch vụ, Quý khách đã đồng ý với các điều khoản trong các Thỏa thuận/Hợp đồng hoặc Biểu phí. Quý khách tích đăng ký các sản phẩm dịch vụ sau:

Đăng ký hình thức giao dịch

Đăng ký gói dịch vụ sản phẩm

Đăng ký loại tài khoản

Hợp đồng mẫu

Chụp ảnh chữ ký

* Quý khách vui lòng chụp ảnh có chữ ký mẫu của Quý khách
* Thiết bị có Camera và chữ ký mẫu của quý khách cần phải xuất hiện trong ảnh

Xác nhận OTP